Stabile penger

Jeg skrev denne artikkelen for DLFs valgavis 2013.

En harmonisk og voksende velstand forutsetter et stabilt næringsliv som har mulighet for å drive langsiktig planlegging. Dette forutsetter igjen stabile penger. Penger er et byttemedium, målestandard og lager for økonomisk verdi. Penger forenkler arbeidsdeling ved at man bytter penger med varer, i stedet for å bytte varer med andre varer. Penger integerer dermed hele økonomien gjennom prissetting av varer og tjenester ved bruk av en felles målestandard.

For at pengene skal oppfylle sitt formål, å være det best mulige verktøy i produksjonen av velstand, må de ha visse kvaliteter. Den viktigste kvaliteten er at de er mest mulig stabile i verdi. Det innebærer at bytteforholdet mellom pengene og alle andre varer og tjenester endrer seg minst mulig over tid og geografi. Dette sikrer at man trykt kan lagre økonomisk verdi i dem uten å være redd for å tape på det. Det forenkler kontrakter, ved at betingelsene for betaling ikke endrer seg over deres løpetid. Det gjøre at bedrifter og alle andre aktører kan planlegge på lang sikt, fordi man kan gjøre gode anslag for hva ting vil koste i fremtiden.

I dag har staten monopol på å utstede penger og pålegger alle å akseptetre dem gjennom lover om «tvungent betalingsmiddel». Disse pengene har ikke hatt noen fast definisjon, en standard for verdi, siden 1971. Derfor varierer de i verdi fra år til år og fra minutt til minutt, og de har falt kraftig i verdi siden den gang, vi har hatt inflasjon.

Hvis man skulle bygge et hus med en tommestokk som varierer fra minutt til minutt, så ville det bli et dårlig hus. Hvis man tilsvarende skal bygge en bedrift med en pengeenhet som varierer, så blir resultatet dårligere enn det ellers ville blitt. Sparing, som er en forutsetning for å bygge opp det produktive apparat, blir usikker når man ikke vet om pengene holder seg i verdi. Det blir dermed færre investeringer. Låneavtaler blir endret ved at den som har lånt ut penger får mere eller mindre verdi tilbake, og tilsvarende den som har lånt må betale tilbake mindre eller mere.

Endring av pengeverdien enten det er inflasjon eller deflasjon, er svært skadelig for produksjon og velstandsbygging. For å gjøre det mulig å ha penger av høy kvalitet, må hver enkelt innbygger være fri til å velge den type penger han selv mener er best. Historien har vist at man da velger penger som bruker gull som standard for verdi, dette fordi gull har kvaliteter som gjør at det er den varen som er mest stabil i verdi.

DLF ønsker å fjerne alle lover som i dag gjør det umulig å velge penger av høy kvalitet. Vi vil avskaffe alle statlige pålegg om at bestemte betalingsmidler må aksepteres, dvs. avskaffe alle lover om tvungent betalingsmiddel og avskaffe det statlige pengemonopolet. Vi vil gradvis bygge ned og så avskaffe Norges Bank, og overføre noen av dens funksjoner til det private bankvesen. Vi vil også avskaffe loven som forbyr gullklausuler i kontrakter og avskaffe merverdiavgiften på produksjon og handel med gull og sølv.

* * *

Litteratur