Det Liberale Folkepartiet

Syndicate content
Updated: 37 weeks 3 days ago

Kampen mot frihetens fiender i går og i dag

Wed, 06/07/2017 - 06:22

Churchill og Roosevelt under WW2: If they want war with us we shall give them war until they have had enough of it.

We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.

Trump og Paris-avtalen: rett standpunkt, gal begrunnelse

Fri, 06/02/2017 - 08:43

President Trump trekker USA fra klima-avtalen. So far, so good. Men hans begrunnelse er helt feil.

Å trekke USA ut av Paris-avtalen er den rette tingen å gjøre, ganske enkelt fordi det ikke finnes noen beviser – og heller ikke noen god begrunnelse – for at menneskelige utslipp av CO2 fører til en global oppvarming av kloden og/eller at dette fører oss mot en global katastrofe.

«Borgerlønn»

Fri, 04/28/2017 - 06:55

«Borgerlønn» er et begrep som i de siste tiårene har beveget seg stadig nærmere politikkens mainstream. Elementer i Venstre har lenge gått inn for borgerlønn (men som alle vet er det også noen i Venstre som har et annet syn: Nettavisen i 2013 Nylig hadde Venstre landsmøte på Fornebu. Blant sakene som ble tatt opp var borgerlønn et av temaene som ble debattert. Borgerlønn er en sak Venstre har stått inne for over lengre tid, men nå trekker de det ut av programmet.)

Hva fikk Trump til å snu 180 grader?

Sat, 04/15/2017 - 08:08

Som kjent lovet Donald Trump under sin valgkamp at dersom han ble president ville USA ikke på noe vis blande seg inn i borgerkrigen i Syria, en krig mellom det sittende regimet, under ledelse av diktatoren Assad, og de militante muslimene i IS/ISIL: We have bigger problems than Assad ... Let Syria and ISIS fight.

Motivet

Sun, 04/09/2017 - 07:20

Hver gang det skjer en terrorhandling utført av en muslim kommer folk som tilhører mainstream med spekulasjoner om hva gjeringsmannens – eller gjerningsmennenes – motiv kan ha vært. Var han sinnssyk? Var han i en desperat livssituasjon? Led han av kjærlighetssorg? Var han forbannet på alt og alle på grunn av Israels politikk?

Trump kjemper på feil front, og taper

Wed, 04/05/2017 - 08:55

Man må velge sine venner og man må velge sine fiender, man må velge hvem man vil støtte og hvem man vil bekjempe. På enda et område har det vist seg at president Donald Trump har valgt feil på dette området.

Donald Trump lovet aldri å fjerne Obamacare, president Obamas reform av det amerikanske helsevesenet. Obamacare vil føre til at helsetilbudet blir dårligere og enda dyrere, men mange håpet at Trump ville reformere det slik at det ble bedre, mer fleksibelt og mindre kostbart. Dette skjedde altså ikke.

Hvordan reagere på terrorangrep?

Wed, 03/29/2017 - 08:55

Et stort antall storbyer i Vesten er i de siste årene blitt utsatt for terrorangrep utført av militante muslimer, sist gang i London for noen få dager siden. Fire mennesker mistet livet og noen titalls ble skadet etter at en mann kjørte en bil i full fart langs et fortau og meide ned de som spaserte der. Tilsvarende angrep har skjedd i Nice og i Berlin, men også andre typer angrep har forekommet, f.eks. ble mer enn 20 mennesker drept eller skadet da en gruppe bevæpnede mann angrep redaksjonen i tidsskriftet Charie Hebdo i Paris i januar 2015.

Enda et terrorangrep; denne gang i London

Thu, 03/23/2017 - 09:10

Enda en gang er en storby i Vesten rammet av et terrorangrep. Denne gang ble en bil kjørt inn i en menneskemengde på en bro ved parlamentsbygningen i London, og angrepet er av samme type som de som rammet Nice og Berlin i fjor.

Politisk endring i Europa – er det håp om en forbedring?

Tue, 03/14/2017 - 11:22

De fleste land i Europa har store problemer, og mange knytter disse opp mot den store innvandringen som er skjedd de siste årene.